Deklaracja Ideowa

Deklaracja ideowa Monarchii Narodowej to dokument w którym zapisaliśmy kwestie naszego podejścia do człowieczeństwa, rodziny, stabilności ustrojowej państwa, wiary w Boga i kwestii naszego podejścia do wschodnich Słowian oraz żydów. Zachęcamy do sprawdzenia naszej deklaracji ideowej.

Deklaracja ideowa