Nierząd chce wprowadzić stan wyjątkowy legislacją stanu wojennego! Bezprawie trwa!

Tytuł to nie żaden clickbait ani straszak, to rzeczywistość po 02.09.2021.

Stan wyjątkowy?

Dnia 02.09.2021r na stronie dziennikustaw.gov.pl ujrzało światło dzienne dziwne rozporządzenie „Prezydenta” Andrzeja Dudy. Czytając rozporządzenie podpierałem się konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i nie mogłem uwierzyć swoim oczom jak wielki bubel prawny mam przed sobą.

Czym dokładnie jest ten stan wyjątkowy?

Nierząd wpadł na iście szatański pomysł aby w formie rozporządzenia wystosowanego z rąk Andrzeja Dudy wprowadzić stan wyjątkowy w województwie Podlaskim i Lubelskim. Stan wyjątkowy jest tłumaczony gorącą sytuacją na granicy Polsko-Białoruskiej, jednakże zdrajcy nie wspomną nawet słowem o tym, iż to oni są odpowiedzialni za wszystkie incydenty z ludnością arabską.

Czy ten stan wyjątkowy jest legalny?

A czy rozporządzenia Ministra „Zdrowia” Adama Niedzielskiego są legalne? Oczywiście, że nie! Jednakże najpierw przyjrzyjmy się rozporządzeniu.

Andrzej Duda swoje rozporządzenie podpiera artykułem nr 230 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże jeżeli wczytamy się w Konstytucję to ze zdziwienia i konsternacji złapiemy się za głowę. Podpierają się artykułem 230 lecz nie ma on nic wspólnego z rzeczywistym rozporządzeniem!

Cytat z Konstytucji:

Cytat z Konstytucji:

Art. 230.

„1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa”.

Bezpieczeństwo obywateli jest zagrożone od ponad roku nie poprzez incydenty graniczne, lecz poprzez rozkazy nierządu z Wiejskiej.

Wniosku rady ministrów nie dopatrzyłem się do dnia dzisiejszego gdyż nie udostępniono w formie jawnej pisma skierowanego do „Prezydenta” Andrzeja Dudy z prośbą o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Jeżeli zaś chodzi o rozporządzenia to nie stoją one w hierarchii ponad ustawami, a stan nadzwyczajny, klęskę żywiołową można wprowadzić jedynie w formie ustawy, którą z kolei musiał by przegłosować sejm. Wniosek Rady Ministrów nie został podany do opinii publicznej, a przynajmniej ja nie znalazłem niczego co by wskazywało na to iż ten dokument został upubliczniony.

Zachodzi zatem podejrzenie o błędną drogę legislacyjną z pominięciem knesejmu, co już sugeruje inny artykuł, który to z kolei nie ma nic wspólnego z stanem wyjątkowym (Artykuł 234).

Kolejne podpunkty Konstytucji odsłaniają całkowity plan nierządu z Wiejskiej…

Art. 231.

„Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”.

A w mediach już straszono wprowadzeniem stanu wyjątkowego…. Faktycznie „Prezydent” Duda przekazał informację Marszałek Sejmu o rozporządzeniu. Nawet jeżeli by się odbyło takie nadzwyczajne posiedzenie, to i tak w poprawnej formie legislacyjnej druk musiał by wpłynąć na stronę knesejmową jako druk czekający na głosowanie.

Nierząd stosuje odwróconą formę legislacyjną.

Legislacja, w skrócie to forma przeprowadzania druków od formy projektu ustawy/ poprawek do ustawy, aż do formy druku zaakceptowanego poprzez Marszałka Sejmu i wprowadzenie go na wokandę projektów do przegłosowania, po głosowaniu pozytywnym takiego druku ląduje on w Senacie, gdzie Senatorzy rozpatrują czy ten druk powinien zostać przepuszczony do rąk Prezydenta, by on mógł tą ustawę podpisać i wprowadzić ją tym w życie.

Powtórzę się raz jeszcze, gdyż nie posiadamy jawnego wniosku Rady Ministrów przekazanego „Prezydentowi” w sprawie stanu wyjątkowego. Jeżeli nie wiadomo czy takowy dokument został podany do „Prezydenta” czy też nie, może zachodzić podejrzenie iż tylną furtką do czasu posiedzenia sejmu, stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na zasadzie Artykułu 234.

Art. 234.

„1.Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu”.

„2.Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa”.

Jak widzisz doskonale nierząd podpiera się w rozporządzeniu artykułem 230 mając za głupców opinię publiczną, jednakże legislacja przeczy artykułowi 230 i 231 próbując wprowadzić rozporządzenie artykułem 234, który jest artykułem tylko i wyłącznie odpowiedzialnym za stan wojenny, gdyż nie dysponujemy wnioskiem Rady Ministrów skierowanym do „Prezydenta” Dudy.

Rozporządzenie jest nielegalne i nie można się bać stanu wyjątkowego który jest nielegalny. Jednakże to nie oznacza, że oni nie będą tego realizować i wprowadzać w życie pomimo braku prowadzenia poprawnej formy legislacyjnej.

Co nierząd szykuje?
Czy chodzi o przekształcenie stanu wyjątkowego na całe państwo? Te pytania na tą chwilę pozostawiam jako otwarte. Nie daj się okłamać, że musisz przestrzegać zasad bezprawnego stanu wyjątkowego przed dniem rozpatrzeniem rozporządzenia przez knesejm!

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2318,komunikat-ws-stanu-wyjatkowego.html

Dziennik Ustaw: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1612
Konstytucja: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Rozporządzenie do pobrania jest klikając w przycisk poniżej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *