Program

Monarchia Narodowa powstała poprzez realną potrzebę odzyskania niepodległości utraconej w 1926 roku, suwerenności oraz wolności. Monarchia Narodowa to nowa idea która jest jedyną tego typu ideą. W poczuciu beznadziejnej sytuacji i koszmarnego położenia narodu Polskiego zobowiązaliśmy się do walki o normalną przyszłość, silne i sprawiedliwe państwo oraz o wszystkie inne cnoty które powinno deklarować prawdzie państwo Polskie.

Program Monarchii Narodowej